Doublehosp

#โปรแกรม #ระบบงานบริหารงานโรงพยาบาล #doublehosp
Download โปรแกรมใช้ได้ทั้งหมด Update 03/04/2560 17:19
1.โปรแกรมติดตั้ง
http://www.pth.go.th/Uploadf/SetupDoublehosp.exe
2.คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
http://www.pth.go.th/…/คู่มือการติดตั้งโปรแกรมDoubleHosP.pdf
3.เงื่อนไขการใช้โปรแกรม
http://www.pth.go.th/Uploadf/เงื่อนไขการใช้โปรแกรม.pdf
#Doublehosp